Bảo hiểm Du lịch của Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ Chuyến du lịch sẽ tuyệt vời hơn khi bạn được bảo hiểm bởi những bất thường xảy r" />

Bảo hiểm Du lịch của Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ

Bảo hiểm Du lịch của Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ

Chuyến du lịch sẽ tuyệt vời hơn khi bạn được bảo hiểm bởi những bất thường xảy ra – dù đó là rủi ro mất hộ chiếu hay chậm chuyến bay. Để bảo hiểm đầy đủ cho chuyến đi của bạn khi có bất trắc, Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ đưa ra sản phẩm “Bảo hiểm Du lịch Toàn cầu”. Kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn toàn cầu của Tập đoàn Chubb với năng lực và sự nhạy bén địa phương, Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ hân hạnh cung cấp sản phẩm Bảo hiểm Du lịch với nhiều quyền lợi và mức phí hợp lý

Đặc điểm chính Của sản phẩm

Hạn mức bảo hiểm cao đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm du lịch Trong nước / Ngoài nước ở hầu hết các quốc gia, bao gồm các quốc gia thuộc khối Schegen Bảo hiểm chi phí y tế phát sinh khi du lịch do bị bệnh hoặc tai nạn, bao gồm điều trị tiếp theo tại Việt nam tối đa lên đến hạn mức phụ. Bảo đảm viện phí trên toàn cầu.

Phạm vi bảo hiểm

  • Hỗ trợ Cấp cứu Y tế
  • Tai nạn Cá nhân
  • Hành lý và Vật dụng Cá nhân
  • Hỗ trợ Chuyến đi
  • Trách nhiệm Cá nhân

Quyền lợi

  • Bảo hiểm Du lịch của Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ bảo vệ bạn trước các rủi ro bao gồm chi phí y tế, chi phí hủy chuyến, chậm trễ chuyến bay hoặc hành lý và tai nạn cá nhân
  • Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ có các chương trình bảo hiểm Một Chuyến Đi và bảo hiểm Thường Niên cho các chuyến đi quốc tế
  • Chủ hợp đồng Bảo hiểm Du lịch của Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ được tiếp cận hệ thống Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ Assistance, một mạng lưới hỗ trợ toàn cầu gồm những chuyên gia y tế có thể trợ giúp bằng dịch vụ giới thiệu nếu bạn bị bệnh hoặc bị thương ở nước ngoài. Cho dù bạn ở nơi đâu trên thế giới, chỉ cần đơn giản thực hiện một cuộc gọi do bên nhận trả cước sẽ giúp bạn tiếp cận 24 giờ vào đường dây nóng trợ giúp của chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *