Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng Chubb

Cuộc sống đa sắc màu dành cho những ai sẵn sàng khám phá và trải nghiệm từng ngày! Khi đã chủ động một kế hoạch dự phòng, bạn sẽ vững tâm để tô vẽ cho cuộc sống thêm thú vị từng phút giây. Sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân Mở rộng sẽ là một chiếc đai bảo hộ để bạn sẵn sàng khám phá cuộc sống trọn vẹn hơn.

Sản phẩm “Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng” giúp bạn an tâm trải nghiệm cuộc sống khi được bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tai nạn như tử vong, tàn tật và nằm viện do tai nạn

THÔNG TIN CHUNG

 • Tuổi tham gia: 18 tuổi – 55 tuổi
 • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 60 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 1 năm và có thể gia hạn hàng năm.

CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NỔI BẬT

An tâm trải nghiệm khi được bảo vệ toàn diện trước các rủi ro do tai nạn (tử vong, tàn tật và nằm viện do tai nạn)
Bảo vệ lên đến 300% Mệnh giá Sản phẩm
Chủ động lựa chọn các gói quyền lợi bảo vệ phù hợp nhu cầu
Mức phí bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với khả năng tài chính
Thủ tục tham gia đơn giản, không cần khám sức khỏe

CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NỔI BẬT

Quyền lợi Bảo hiểmSố tiền Bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn
 • 300% Mệnh giá Sản phẩm, nếu tử vong do Tai
  nạn khi đang du lịch ở nước ngoài (do doanh nghiệp
  du lịch hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức).
 • 200% Mệnh giá Sản phẩm, nếu tử vong do
  Tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện
  vận chuyển công cộng được cấp phép, có lịch trình
  thường xuyên và theo những tuyến cố định.
 • 100% Mệnh giá Sản phẩm, nếu tử vong do Tai
  nạn không thuộc 2 trường hợp trên.
Quyền lợi bảo hiểmTàn tật do Tai nạnĐược chi trả lên đến 100% Mệnh giá Sản phẩm
Quyền lợi bảo hiểm
Hỗ trợ Nằm viện do Tai nạn
(quyền lợi tùy chọn)
0,1% Mệnh giá Sản phẩm/ Ngày nằm viện để điều
trị tổn thương do Tai nạn.Số Ngày nằm viện được chi trả tối đa là 45 ngày/năm hợp
đồng và 100 ngày trong suốt thời gian Hợp đồng bảo
hiểm có hiệu lực.

Tai nạn có thể làm tài chính bạn kiệt quệ. Sản phẩm này sẽ cung cấp cho bạn một hợp đồng riêng biệt phù hợp với độ tuổi, tình hình tài chính và các kế hoạch của bạn nhằm bảo vệ bạn một cách hiệu quả nhỡ khi sự cố bất trắc xảy ra. Bạn cũng có thể bổ sung các quyền lợi khác nữa nếu thấy cần thiết.

Tải về các tài liệu: