Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng

Cuộc sống đa sắc màu dành cho những ai sẵn sàng khám phá và trải nghiệm từng ngày! Khi đã chủ động một kế hoạch dự phòng, bạn sẽ vững tâm để tô vẽ cho cuộc sống thêm thú vị từng phút giây. Sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân Mở rộng sẽ là một chiếc đai bảo hộ để bạn sẵn sàng khám phá cuộc sống trọn vẹn hơn.

Sản phẩm “Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng” giúp bạn an tâm trải nghiệm cuộc sống khi được bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tai nạn như tử vong, tàn tật và nằm viện do tai nạn

Sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân Mở rộng sẽ là là chiếc đai bảo hộ để bạn sẵn sàng khám phá cuộc sống trọn vẹn hơn.

Điểm nổi bật như:

  • Chủ động lựa chọn các gói quyền lợi bảo vệ phù hợp nhu cầu.
  • Mức phí bảo hiểm cạnh tranh với chỉ từ 600 đồng/ ngày.
  • Thủ tục tham gia đơn giản, không cần khám sức khỏe.
  • Bảo vệ lên đến 300% mệnh giá sản phẩm.
  • Dễ dàng sở hữu sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng
  • An tâm trải nghiệm khi được bảo vệ toàn diện trước các rủi ro do tai nạn (tử vong, tàn tật và nằm viện do tai nạn)

THÔNG TIN CHUNG

  • Tuổi tham gia: 18 tuổi – 55 tuổi
  • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 60 tuổi
  • Thời hạn hợp đồng: 1 năm và có thể gia hạn hàng năm.

Tai nạn có thể làm tài chính bạn kiệt quệ. Sản phẩm này sẽ cung cấp cho bạn một hợp đồng riêng biệt phù hợp với độ tuổi, tình hình tài chính và các kế hoạch của bạn nhằm bảo vệ bạn một cách hiệu quả nhỡ khi sự cố bất trắc xảy ra. Bạn cũng có thể bổ sung các quyền lợi khác nữa nếu thấy cần thiết.