Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ hoạt động trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ tại Việt Nam với tên đầy đủ là Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam cung cấp các sản phẩm bảo hiểm chuyên ngành và linh hoạt bao gồm Bảo hiểm Tài sản, Thương vong, Hàng hải, Tài chính, Năng lượng & Dịch vụ công ích, cũng như Bảo hiểm Sức khỏe & Tai nạn. Hoạt động của Chubb tại Việt Nam được thừa hưởng kinh nghiệm toàn cầu và sự am hiểu địa phương, cung cấp cho khách hàng những giải pháp bảo hiểm phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, công ty chú trọng xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ đáp ứng, phát triển các sản phẩm tân tiến và vai trò dẫn dắt thị trường dựa trên nền tảng tài chính vững mạnh.

Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ toàn cầu của Tập đoàn Chubb.

Tại Châu Á, Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ đã thành lập các đơn vị thành viên với 100% vốn sở hữu tại Hong Kong SAR, Indonesia, Hàn Quốc, Myanmar, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam và một công ty liên doanh Bảo hiểm nhân thọ tại Trung Quốc.

Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ Việt Nam bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2005 và thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) vào năm 2013. Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ và an toàn tài chính cho đa dạng các nhóm khách hàng tại thị trường Việt Nam, Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ Việt Nam cung cấp một danh mục các sản phẩm và dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và đầu tư toàn diện thông qua mạng lưới văn phòng rộng khắp trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin về Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ Việt Nam, xin vui lòng truy cập: https://life.chubb.com/vn

Với đội ngũ chuyên gia đầu tư có giấy phép hành nghề, am hiểu chuyên môn quản lý nhiều loại hình tài sản, Chubb Life FMC mang đến cho khách hàng lợi thế cạnh tranh trong thị trường nội địa.