Bảo hiểm nhân thọ trọn đời Chubb

Giá cước 28.822

Bảo hiểm trọn đời là để dành một khoản tiền khi khỏe mạnh phục vụ cho “tai ương không ai mong muốn ập tơi” và là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Chubb cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm. Điều này có nghĩa khi hợp đồng có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải chi trả số tiền bảo hiểm theo đúng cam kết trên hợp đồng cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm tử vong.

    Danh mục: